Sanritsu จำกัด - W870 ฝาครอบเครื่อง (ขนาดใหญ่)

Menu

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

W870 ฝาครอบเครื่อง (ขนาดใหญ่)

※ผลิตสำหรับเครื่องจักรตั้งแต่เดือนเมษายน 2548 – มีนาคม 2559

บาร์โค้ดผลิตภัณฑ์ 4839197S
ขนาด (มิลลิเมตร) W870×H228
น้ำหนัก 720g/1แผ่น
หน่วยบรรจุ 25แผ่น/1กล่อง