Sanritsu จำกัด - วัสดุบรรจุภัณฑ์

Menu

ผลิตภัณฑ์

วัสดุบรรจุภัณฑ์

วัสดุบรรจุภัณฑ์
ถูกพลาสติกสำหรับเครื่องหยอดเหรียญ(5)ถุงช้อปปิ้งสำหรับลูกค้า(2)ถุงคลุมสำหรับเครื่องหยอดเหรียญเพื่อป้องกันพายุ (ที่กำหนดขึ้นเอง)(1)

ถุงคลุมสำหรับเครื่องหยอดเหรียญเพื่อป้องกันพายุ (ที่กำหนดขึ้นเอง)(1)