Sanritsu จำกัด - การติดตั้ง

Menu

ผลิตภัณฑ์

การติดตั้ง

การติดตั้ง
วงเล็บยืด(6)ข้อต่อ(2)สกรูปรับระดับ(5)สลักเกลียว(1)ชุดน็อตยาว(3)ชุดล็อคคล้องเกลียวล็อคระดับ(1)ชุตแหวนอีแปะ พร้อมกับน็อตยัดเพื่อเรียงระเบียบ(1)วงเล็บร่วมสำหรับกระดาษชนวน(1)แผ่นยางกันลื่น(1)

ชุตแหวนอีแปะ พร้อมกับน็อตยัดเพื่อเรียงระเบียบ(1)