Sanritsu จำกัด

Menu

สำหรับ “รอยยิ้ม” ของทุกคน

สิ่งที่สามารถทำได้เพื่อทำให้ชีวิตมีความสุขที่ทำให้คนยิ้มได้?
คำตอบคือการสร้างสังคมที่ปลอดภัย ผ่านทางเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติของเรา
Sanritsu (ซานริทซึ)เน้น “ความปลอดภัย” “ความสบาย” “การสื่อสาร” และ “นิเวศวิทยา”
เพื่อตอบสนองความต้องการของฐานผู้บริโภคหลากหลายในหลายกรณี เรามั่นใจว่ามาตรการต่างๆเช่นการป้องกัน, ชัดเจน และเข้าใจได้ง่ายของระบบ POP และ LED
ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรการที่คล้ายคลึงกันในทุกด้านของธุรกิจเพื่อส่งเสริม
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดีขึ้นจะนำไปสู่รอยยิ้มสำหรับทุกคนที่ใช้เครื่องจำหน่ายของเรา

三立コンセプトのイメージ

ผลิตภัณฑ์

รายการผลิตภัณฑ์